Orofaciale fysiotherapie


De orofaciaal fysiotherapeut is een fysiotherapeut-specialist voor gezondheidsproblemen bij functiestoornissen en functionele beperkingen in het hoofd- en halsgebied en in het kauwstelsel.

ER wordt nauw samengewerkt met tandartsen, tandarts-gnatologen, KNO-artsen, MKA-chirurgen, mondhygiënisten, huisartsen, neurologen, fysiotherapeuten en logopedisten.

Wanneer naar een orofaciaal fsiotherapeut?

Belangrijke indicatiegebieden voor orofaciale fysiotherapie zijn:

 • Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD) zoals: pijnklachten in het kauwstelsel, beperkte mondopening, kaakgewrichtsgeluiden en andere functiestoornissen.
 • Orofaciale- en intraorale pijn, waaronder hoofdpijn, (a)specifieke aangezichtspijn, neuropathieën in het hoofd-/halsgebied
 • Tinnitus (oorsuizen) en aspecifieke otalgieën (oorklachten)
 • Vormen van hypo- en hyperacusis
 • Vertigo (duizeligheid), dysbalans en disequilibrum
 • Bruxisme (tandenknarsen of tandenklemmen)
 • Vormen van slaapstoornissen
 • Status na hoofd-halsoncologie
 • Status na hoofd-hals-chirurgie en -traumatologie
 • Paresen en paralysen van hoofd en hals (aangezichtsverlamming, Bell’s parese)
 • Dyskinesieën en dystonieën
 • Cervicale functiestoornissen

Wie verwijst?

Patiënten kunnen verwezen worden door tandartsen, tandarts-gnatologen, KNO-artsen, MKA-chirurgen, mondhygiënisten, huisartsen, reumatologen, fysiotherapeuten en logopedisten. Maar patiënten kunnen ook op eigen initiatief naar een orofaciaal fysiotherapeut gaan. Er is niet per se een verwijzing noodzakelijk.

Resultaten van deze aanpak

Veel patiënten lopen al lange tijd rond met (pijn)klachten in het orofaciale gebied. Ze bezoeken de tandarts, huisarts, kno-arts en MKA-chirurg vaak zonder goed resultaat. De orofaciaal fysiotherapeut kan de oplossing zijn voor deze mensen.

Praktijkvoorbeeld: een vrouw die door de tandarts verwezen werd voor TMD (ook wel CMD; craniomandibulaire dysfunctie) klachten. De vrouw ervaarde pijn bij het oor en de zijkant van het hoofd. De tandarts sloot tandbetrokkenheid uit. De klachten zijn ontstaan na een tandheelkundige ingreep waarbij de vrouw lange tijd met haar mond heeft open gelegen. Uit de anamnese en het onderzoek bleek dat zij tandenknarste/klemde. Ze heeft in het verleden weleens een opbeetplaat van de tandarts gekregen, maar deze gebruikte ze al jaren niet meer. Daarnaast was er een hoge spierspanning in de kauwspieren, pijnlijke druk en rek van 2 specifiek kauwspieren. Eindstandige mondopening was pijnlijk.

De therapie bestond uit het in kaart brengen en het voorkomen en corrigeren van het knars/klemgedrag van de vrouw. Daarnaast heeft ze onder andere adviezen en oefeningen gekregen om de spierspanning en de pijn te verminderen. Na een paar weken was zij weer klachtenvrij.

Maak nu een afspraak

Maak snel een afspraak, zodat we samen kunnen kijken of orofaciale fysiotherapie een oplossing biedt voor jouw problemen. Via het inschrijfformulier kun je direct een afspraak maken en vind je het telefoonnummer van de vestiging bij jou in de buurt. Samen kijken we naar de mogelijkheden om jouw klachten te verminderen.