Het jonge kind kinderfysiotherapie


Het jonge kind kinderfysiotherapie (4-12 jaar):

Bij jonge kinderen kan de aard van de aandoening heel divers zijn. Het kan gaan om orthopedische afwijkingen zoals peesletsels, status na een beenbreuk of een geluxeerde schouder. Hoewel het letsel in wezen niet veel verschild van die van een volwassene heeft het kind toch een hele andere benadering nodig.
Ook worden op deze leeftijd veelvuldig houdingsafwijkingen gevonden of problemen met de grove of fijne motoriek. Denk daarbij aan kinderen die moeite hebben met zwemmen, gym of schrijven. De therapie richt zich in dat geval op het oefenen van de grondmotorische eigenschappen en het spelenderwijs oefenen van een betere houding, coördinatie of spierfunctie.

Schrijfmotoriek

Schrijven is een complexe vaardigheid waarbij veel processen een rol spelen. Een goed ontwikkelde motoriek is hierbij ook belangrijk zoals voldoende ontwikkelde pols/vingerbewegingen en het kunnen toepassen van de juiste druk tijdens het schrijven.
Het doel van het schrijven is te komen tot een vloeiend, verbonden leesbaar handschrift waarbij een ander de boodschap moet kunnen lezen. Als dit niet lukt in verbonden schrift kan gekozen worden voor bijvoorbeeld blokschrift. Schrijven is dus een visueel communicatiemiddel.

Heeft je kind schrijfproblemen dan wordt eerst via observatie van het schrijven èn van het handschrift gekeken wat de oorzaak kan zijn. Ook wordt in kaart gebracht of er nog andere (motorische) stoornissen zijn omdat schrijf- en andere motorische problemen vaak gecombineerd voorkomen; ook de combinatie met taalproblemen komt veel voor.schrijfmotoriek

In de therapie wordt uitgegaan van de schrijfmethode van de school van uw kind en is er zonodig overleg met de leerkracht en/of remedial teacher. Indien wenselijk wordt er gezorgd voor adviezen en aanpassingen t.a.v. het schrijfmateriaal, de ondergrond, de liniatuur of de schrijf/zithouding. De behandeling zal zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van je kind, omdat door actieve betrokkenheid de motivatie wordt bevorderd. De oefeningen worden kindvriendelijk, zonodig speels met gevarieerde materialen en afgewisseld met spelvormen aangeboden zodat het leerproces verbetert.

Grove en fijne motoriek

Veel kinderen in de basisschoolleeftijd ervaren problemen met de grove en/of fijne motoriek. Dit kunnen kinderen zijn die niet goed mee kunnen komen met de gymles op school of met zwemles, maar ook de ‘onhandige’ kinderen die regelmatig vallen en telkens voorwerpen in hun omgeving omstoten. Ook kan de kinderfysiotherapeut kinderen helpen die moeite hebben met de fijne motoriek zoals het kleuren, knippen en plakken, maar ook het leren schrijven (zie schrijfmotoriek).

De kinderfysiotherapeut werkt samen met het kind, de ouders en eventueel de leerkracht aan de gestelde doelen. Hierdoor kunnen kinderen weer beter functioneren waardoor ze het plezier in het bewegen terug kunnen krijgen. Tijdens de therapie wordt ingegaan op de belevingswereld van het kind, het oefenen gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs en met kindvriendelijke oefenmaterialen.

Hoofdpijn

Vrijwel elk kind heeft wel eens last van hoofdpijn. De oorzaak is vaak niet moeilijk te vinden, bijvoorbeeld slaapgebrek, drukte, lawaai. Na een nacht goed slapen kan het kind zich alweer beter voelen en is de hoofdpijn meestal weer weg.

In de praktijk zien wij echter regelmatig kinderen bij wie hoofdpijn vaak terugkomt en waarbij de oorzaak niet altijd duidelijk is. Dit zou kunnen duiden op spanningshoofdpijn.

Wat is spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn kenmerkt zich door de volgende symptomen:

  • pijn aan weerszijden van het hoofd
  • doffe, drukkende pijn
  • lichte tot matig intense pijn
  • de pijn wordt niet erger bij lichamelijke inspanning (zoals wandelen of traplopen)

Verder kunnen de volgende kenmerken aanwezig zijn:

  • de pijn straalt vanuit de nek uit naar het hoofd
  • schouders zijn stijf en pijnlijk
  • misselijkheid (zonder braken)
  • algemene vermoeidheid/lusteloosheid

Wat kan de kinderfysiotherapeut voor uw kind betekenen?

De kinderfysiotherapeut zal samen met u en uw kind op zoek gaan naar waar de hoofdpijn vandaan komt. Mogelijke oorzaken kunnen zijn; vermoeidheid, aanhoudende spanning of stress, een verkeerde houding of een teveel aan prikkels. In overleg en als het nodig is, kan de manueel therapeut onderzoeken of de hoofdpijn vanuit een probleem in de nek (wervelkolom) voortkomt.

Maak nu een afspraak

Maak snel een afspraak, zodat we samen kunnen kijken of kinderfysiotherapie een oplossing biedt voor jouw problemen. Via het inschrijfformulier kun je direct een afspraak maken en vind je het telefoonnummer van de vestiging bij jou in de buurt. Samen kijken we naar de mogelijkheden om jouw klachten te verminderen.